International Office

International Office

1. Director:Fan Zhaobing

Tel: 0451-82519213

Fax: 0451-82530010

E-Mail:  fanzhaobing@hrbeu.edu.cn

2. Deputy Director General: Chi Miao

Tel: 0451-82568288

Fax: 0451-82530010

E-Mail: chimiao@hrbeu.edu.cn

3. Niu Tongli

Job: International cooperation project

Tel: 0451-82518267

Fax: 0451-82530010

E-Mail: yinbin@hrbeu.edu.cn

4. Huang Jin

Job: The passport on business management

Tel: 0451-82518413

Fax: 0451-82530010

E-Mail: huangjin49@126.com

5. Wang Jing

Job: Student recruitment

Tel: 0451-82568266

Fax: 0451-82530010

6. Yin Hua

Job: Student recruitment

Tel: 0451-82568266,82568218

Fax: 0451-82568267

E-Mail: yinhua@hrbeu.edu.cn or rebekka_yin@hotmail.com

7. Chen Dianchun

Job: overall work of office

Tel: 0451-82568267

Fax: 0451-82530010

E-Mail: 96403011@163.com or cdc1977cn@sina.com

8. Qian Guangyan

Jobs: Conference,jobs and short-term foreign experts affairs

Tel: 0451-82568267

E-Mail: wailiu@126.com

9. Zhang Lei

Job: The recruitment and management of long-term foreign teachers

Tel: 0451-82568267

Fax: 0451-82568267

E-Mail: zhang-lei@hrbeu.edu.cn


http://fao.hrbeu.edu.cn/guojihezuo/


© Harbin Engineering University. All Rights Reserved. Harbin, HLJ, P.R.China 0086 (0451) 82519213.